Zen/ về chúng tôi

Tôi là Học - Chuyên gia quản lý quỹ và đào tạo quản trị rủi ro trong tài chính ... Các dạng thức quản lý tài chính cá nhân tôi chia sẻ là thực tế nhằm đưa đến những giá trị cho một cá nhân xuất phát với thu nhập của mình để gia tăng trong tương lai... Nó liên quan đến tầm nhìn trong tiết kiệm/ trong đầu tư và trong hoạch định một bản kế hoạch chi tiêu / một bản kế hoạch đầu tư / một bản kế hoạch gia tăng thu nhập.
Từ đó bản kế hoạch đầu tư để có thể có đột phá...

Chi phí quản lý bước 2 

Hoạch định chi phí là cơ sở cho các hành động chi tiền và thu tiền

Quản trị may mắn và đầu tư

Hiểu được những giá trị trong chi tiêu là yếu tố quan trọng của hành động kiếm tiền sau này..

Tài sản 1 tỷ rất khó nhưng 1 tỷ lên 100 tỷ thì khó vô cùng ....?

Tiết kiệm bước 1 

Việc tìm hiểu về tiết kiệm giúp chúng ta rất nhiều trong tương lai - khởi đầu của đầu tư hay bất kể những dự án nào đó ...

Tiết kiệm đầu tư

Quản lý 

Đầu tư gì?

Dịch vụ của chúng tôi

Quản lý quỹ 

Quỹ ZEN NOLOSS với các gói không thua lỗ và giao dịch an toàn 

01

Quản trị rủi ro giúp khách hàng

Các ủy thác đầu tư minh bạch

02

Dịch vụ tài chính

Các khóa học quản trị rủi ro/ Quản lý tài chính các nhân/ Các khóa học đầu tư / Các khóa học đầu tư rủi ro 4.0

03

Địa chỉ văn phòng
Để lại lời nhắn để chúng tôi phục vụ khách hàng

Chúng tôi tiếp nhận danh sách khách hàng để tận tâm phục vụ 
1. Các chia sẻ về quản trị rủi ro trong đầu tư
2. Các bài học giá trị 
3. Sự hợp tác trong đầu tư

Tòa nhà Imperia 203 Nguyễn Huy Tưởng - Quận
Thanh Xuân - TP - Hà nội / Tầng 5 / ZEN GROUP
Mobile : 0987732228
Email: support@zen.com.vn